FANDOM


  • Wave_emoticon.gif
    • (baj)
    • o/
    • (pa)
  • Emoticon_angry.png
    • (angry)
  • Emoticon_argh.png
    • (argh)
  • Mi%C5%9B.png
    • (misio)
  • Emoticon_BA.png
    • (ba)
  • Emoticon_batman.png
    • (batman)
  • Emoticon_blush.png
    • (blush)
    •  :]
    •  :-]
  • Emoticon_books.png
    • (books)
  • Cat.jpg
    • (cat)
    • (kot)
  • Emoticon_confused.png
    • (confused)
    •  :S
    •  :-S
  • Emoticon_content.png
    • (content)
    • ^^
    •  ;]
  • Emoticon_cool.png
    • (cool)
    • B)
    • B-)
  • Emoticon_crying.png
    • (crying)
    •  ;-(
    •  ;(
    •  :'(
  • Mega_facepalm2.png
    • (facepalm)
  • Emoticon_fingers_crossed.png
    • (fingers crossed)
    • (yn)
  • Emoticon_frustrated.png
    • (frustrated)
    •  ;-/
    •  ;/
  • Emoticon_ghost.png
    • (ghost)
    • (swayze)
  • Emoticon_happy.png
    • (happy)
    •  :-)
    •  :)
  • Emoticon_heart.png
    • (heart)
    • (h)
  • Emoticon_hmm.png
    • (hmm)
  • Emoticon_indifferent.png
    • (indifferent)
    •  :/
    •  :-/
  • Emoticon_laughing.png
    • (laughing)
    •  :D
    •  ;D
  • Emoticon_mario.png
    • (mario)
  • Emoticon_moon.png
    • (moon)
  • Emoticon_ninja.png
    • (ninja)
  • Emoticon_nintendo.png
    • (nintendo)
  • Emoticon_no.png
    • (no)
    • (n)
  • Emoticon_owl.png
    • (owl)
  • Emoticon_pacmen.png
    • (pacmen)
    • (pacman)
    • (redghost)
  • Emoticon_peace.png
    • (peace)
  • Emoticon_pirate.png
    • (pirate)
  • Emoticon_sad.png
    • (sad)
    •  :(
    •  :-(
  • Emoticon_silly.png
    • (silly)
    •  :P
    •  ;p
  • Emoticon_stop.png
    • (stop)
  • Ludzie-suchary.jpg
    • (suchar)
  • Emoticon_unamused.png
    • (unamused)
    •  :|
    •  :-|
  • Emoticon_walter.png
    • (walter)
    • (wikia)
    • (w)
  • Emoticon_wink.png
    • (wink)
    •  ;)
    •  ;-)
  • Emoticon_yes.png
    • (yes)
    • (y)
  • Awesome_icon.png
    • (a)
    • (la)
  • Xd-300x300.png
    • XD
    • xD
    • Xd
    • (xd)
    • (XD)
  • Xp.jpg
    • xP
    • (XP)


  • 2nd_Dimension_Baljeet_emoticon.png
    • (2nd-baljeet)
    • (2nd-baljeet-1)
    • (baljeet2wymiar)
    • (baljeet2wymiar-1)
  • 2nd_Dimension_Buford_Van_Stomm_emoticon.png
    • (2nd-buford)
    • (2nd-buford-1)
    • (buford2wymiar)
    • (buford2wymiar-1)
  • 2nd_Dimension_Candace_Flynn_emoticon_1.png
    • (2nd-candace)
    • (2nd-candace-1)
    • (fretka2wymiar)
    • (fretka2wymiar-1)
    • (przywódcaruchuoporu)
    • (przywódcaruchuoporu-1)
  • 2nd_Dimension_Candace_Flynn_emoticon_2.png
    • (2nd-candace-2)
    • (fretka2wymiar-2)
    • (przywódcaruchuoporu-2)
  • 2nd_Dimension_Ferb_Fletcher_emoticon.png
    • (2nd-ferb)
    • (2nd-ferb-1)
    • (ferb2wymiar)
    • (ferb2wymiar-1)
  • 2nd_Dimension_Heinz_Doofenshmirtz_emoticon.png
    • (2nd-doof)
    • (2nd-doof-1)
    • (2nd-doofenshmirtz)
    • (2nd-doofenshmirtz-1)
    • (doof2wymiar)
    • (doof2wymiar-1)
    • (dundersztyc2wymiar)
    • (dundersztyc2wymiar-1)
  • 2nd_Dimension_Isabella_Garcia-Shapiro_emoticon.png
    • (2nd-isabella)
    • (2nd-isabella-1)
    • (izabela2wymiar)
    • (izabela2wymiar-1)
  • 2nd_Dimension_Perry_the_Platypus_emoticon.png
    • (2nd-perry)
    • (2nd-perry-1)
    • (platyborg)
    • (platyborg-1)
    • (pepe2wymiar)
    • (pepe2wymiar-1)
    • (dzioborg)
    • (dzioborg-1)
  • 2nd_Dimension_Phineas_Flynn_emoticon.png
    • (2nd-phineas)
    • (2nd-phineas-1)
    • (fineasz2wymiar)
    • (fineasz2wymiar-1)
  • Baljeet_emoticon_1.png
    • (baljeet)
    • (baljeet-1)
  • Buford_emoticon_1.png
    • (buford)
    • (buford-1)
  • Candace_emoticon_1.png
    • (candace)
    • (candace-1)
    • (fretka)
    • (fretka-1)
  • Candace_emoticon_2.png
    • (candace-2)
    • (fretka-2)
  • Candace_emoticon_3.png
    • (candace-3)
    • (fretka-3)
  • Ferb_Fletcher_emoticon.png
    • (ferb)
    • (ferb-1)
  • Ferb_Fletcher_emoticon_3.png
    • (ferb-3)
  • Ferb_Fletcher_emoticon_4.png
    • (ferb-4)
  • Ferb_Fletcher_emoticon_5.png
    • (ferb-5)
  • Heinz_Doofenshmirtz_emoticon.png
    • (doof)
    • (doof-1)
    • (doofenshmirtz)
    • (doofenshmirtz-1)
    • (dundersztyc)
    • (dundersztyc-1)
  • Isabella_Garcia-Shapiro_emoticon_1.png
    • (isabella)
    • (isabella-1)
    • (izabela)
    • (izabela-1)
  • Isabella_Garcia-Shapiro_emoticon_2.png
    • (isabella-2)
    • (izabela-2)
  • Isabella_Garcia-Shapiro_emoticon_3.png
    • (isabella-3)
    • (izabela-3)
  • Isabella_Garcia-Shapiro_emoticon_4.png
    • (isabella-4)
    • (izabela-4)
  • Jenny_emoticon.png
    • (jenny)
    • (jenny-1)
  • Jeremy_Johnson_emoticon.png
    • (jeremy)
    • (jeremy-1)
    • (jeremiasz)
    • (jeremiasz-1)
  • Perry_the_platypus_emoticon.png
    • (perry)
    • (perry-1)
    • (pepe)
    • (pepe-1)
  • Perry_The_Platypus_emoticon_1.png
    • (perry-2)
    • (pepe-2)
    • (agentp-1)
    • (agentp)
  • Perry_The_Platypus_emoticon_2.png
    • (perry-3)
    • (pepe-3)
    • (agentp-2)
  • Perry_The_Platypus_emoticon_3.png
    • (perry-4)
    • (pepe-4)
    • (agentp-3)
  • Phineas_Flynn_emoticon.png
    • (phineas)
    • (phineas-1)
    • (fineasz)
    • (fineasz-1)
  • Phineas_Flynn_emoticon_3.png
    • (phineas-3)
    • (fineasz-3)
  • Phineas_Flynn_emoticon_4.png
    • (phineas-4)
    • (fineasz-4)
  • Phineas_Flynn_emoticon_5.png
    • (phineas-5)
    • (fineasz-5)
  • Phineas_Flynn_emoticon_6.png
    • (phineas-6)
    • (fineasz-6)
  • Stacy_Hirano_emoticon.png
    • (stacy)
    • (stacy-1)
    • (stefa)
    • (stefa-1)
  • Vanessa_Doofenshmirtz_emoticon.png
    • (vanessa)
    • (vanessa-1)
  • Irving_Emoticon.png
    • (irving)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.