FANDOM


 • Jako, że ostatnio mam "fazę" na aktualizowanie regulaminów, przejrzałam i szczegółowo przeanalizowałam nasz regulamin. Zanim jednak przejdę do jakichkolwiek poprawek, stwierdziłam, że Ciebie powiadomię/spytam co o tym myślisz. Na razie nie dokonywałam zmian, wypisałam tylko co mi się nie podoba i co według mnie wymaga poprawy:

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika, nieważne czy zarejestrowanego czy anonimowego. Użytkownik korzystając z tej Wikii, a w szczególności dokonując edycji lub publikując treści na forum lub czacie, akceptuje jego postanowienia w całości.Czy publikowanie treści na forum lub czasie to nie jest "dokonywanie edycji"? No i jak można inaczej korzystać z Wiki, jak nie dokonując edycji?
  2. Każdy użytkownik jest równy wobec regulaminu, zatem bez względu na to jaką funkcję sprawuje zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  3. Wszyscy użytkownicy powinni odnosić się do siebie w sposób zgodny z zasadami kultury i szacunkiem. Poproszę link do zasad kultury ;p A na serio: zastąpiłabym to "w sposób kulturalny i z szacunkiem". Albo całkiem to bym usunęła, bo regulamin to zbiór zasad, nie ma określać zachowania.
  4. Użytkownicy pełniący funkcję Patrolującego (uprawnienia Rollbacka), Administratora oraz Biurokraty stanowią wsparcie merytoryczne i techniczne tej Wikii, jednocześnie zobowiązani są do pomocy początkującym użytkownikom.Co to znaczy "merytoryczne"? Merytoryczny - dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej źródło; synonimy słowa "merytoryczny": konkretny, konstruktywny, logiczny, mądry, odpowiedzialny, określony,

  poważny... źródło. To słowo mi to w ogóle nie pasuje.

  1. Organem sprawującym kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu za wyjątkiem §4 są użytkownicy o statusie Patrolujący, Administrator oraz Biurokrata. "Za wyjątkiem"? Po pierwsze: "z wyjątkiem", po drugie, to brzmi tak jakby kontroli nie podlegało zachowanie osób posiadających uprawnienia. W sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu – decyzje powinny być podejmowane przez zgromadzenie co najmniej ¾ obecnego składu administracyjnego, zwanego dalej

  Radą Administracyjną.Nie mamy już rady.

  1. Jedynie Administratorzy lub Biurokraci uprawnieni są do zgłaszania Wikii w konkursie na wiki miesiąca.Chwileczkę zaraz... Wciąż jesteśmy w postanowieniach ogólnych? Dlaczego taki punkt odnosi się do postanowień ogólnych?
  2. Wniosek o przyjęcie nowego Patrolującego lub Administratora może zostać złożony przez każdego użytkownika w każdym czasie, zaś Rada ma obowiązek ten wniosek indywidualnie rozpatrzyć. W swojej decyzji Rada powinna uwzględnić konsultacje społeczne, chyba że uzasadnienie decyzji tego nie wymaga. Wniosek dotyczący jednego użytkownika można złożyć nie częściej niż raz na 3 miesiące, jednakże Rada może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku w terminie wcześniejszym. Wniosek powinien być złożony na

  forum w sprawach administracyjnych. Jak wyżej. To do postanowień ogólnych? Ponadto ta strona to "regulamin" - powinna określać zasady, a ten punkt wygląda jak jakiś poradnik/instrukcja/sposób postępowania. No i nie mamy już rady.

  §2 Zasady użytkowania wiki

  1. Fineasz i Ferb Wiki obejmuje w całości jedynie oficjalne treści, w związku z czym należy publikować w artykułach Dlaczego to jest zapisane kursywą? wyłącznie potwierdzone informacje związane z serialem; nie należy publikować materiałów o treściach FanArt, samodzielnie wykonanych rysunków lub wykreowanych bohaterów. Dlaczego? A jak ktoś chce coś takiego dodać na profil?
  2. Wszelkie publikowane treści powinny być tworzone w zgodzie z zasadami języka polskiego, z zachowaniem dbałości o poprawność. Jak dla mnie to zdanie już jest niepoprawne gramatycznie. "Zachowaniem dbałości o poprawność?" W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest cytowanie fragmentów w języku angielskim.Jak to "uzasadnionych"? Trzeba się spowiadać administratorowi? "Tu napisałem po angielsku, dlatego, że jeszcze nie przetłumaczyli na

  polski."

  1. Treści publikowane w dyskusjach lub na blogach powinny być merytorycznie Znowu "merytorycznie". To wcale nie pasuje do kontekstu. uzasadnione Jak "uzasadnione"? Znów trzeba się spowiadać adminowi? "Chcę opublikować wpis na blogu, dlatego, że...", przywitania i wszelkiego typu tematy bardzo luźno związane z tematyką Wikii można bez problemu prowadzić na Czacie (z zachowaniem jego zasad).
  2. Całkowicie zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem, w tym treści pornograficznych, To jest niezgodne z prawem? lub zawierających elementy nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej; namawiające do popełnienia przestępstwa lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące kogokolwiek.
  3. Powyższy zakaz dotyczy także treści zawierających się w nazwie użytkownika.

  §3 Edycje

  1. Przed rozpoczęciem edycji każdy użytkownik powinien zapoznać się z poradnikiem i zastosować do wskazówek w nim zawartych.
  2. Tworzenie nowych stron powinno być uzasadnioneJak uzasadnione? Znów trzeba iść do admina, jak się chce stronę utwożyć? W ten sposób związujemy edytorom ręce., utworzenie strony bez treści jest niedozwolone. No to chyba oczywiste? Treść nowej strony powinna być wystarczająco rozwinięta, aby została potraktowana jako nowy artykuł.To jak będzie krótka, to już nie będzie artykułem? Na wielu wikiach jest wręcz zalecane tworzenie

  zalążków, ażeby potem je rozbudować! Nikt nie tworzy od razu genialnych i długich artykułów.

  1. Cytaty i scenariusze powinny odzwierciedlać stan faktyczny.Że co, że jak?
  2. Dodawać należy jedynie obrazki związane z tematyką serialu, w dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości.A jak nie to co? A jak ktoś chce na profil coś dodać? A jak ktoś będzie tworzył strony podkładających głos? To już nie może dodać zdjęcia?
   1. Obrazek powinien być stosownie opisany, zawierający w treści informację o odcinku z którego pochodzi, w formacie SxxExx, np. S01E11 – odcinek 11 sezonu pierwszego.Nie znoszę narzucana nazewnictwa obrazów. No ale niby wiele Wiki tak robi, więc nie powinnam się czepiać. Ale to już powinno być w sekcji "grafiki" uwzględnione, a nie w sekcji "edycje". I co oznacza, że obrazek powinien być sensownie opisany? Trzeba dodawać opis przy wgrywaniu?
   2. Grafiki Fanart powinny być dodawane z uwzględnieniem odpowiedniej nazwy: FA <Nazwa autora>, <krótki opis obrazka>. Tego typu grafiki nie mogą być wykorzystywane w artykułach, a jedynie na blogach, w dyskusjach lub na stronach użytkowników. A gdzieś wyżej był punkt, że można publikować tylko oficjalne treści - regulamin nie może sam sobie zaprzeczać.
   3. Dodane obrazki powinny zostać wykorzystane w artykułach po ich dodaniu. Masło maślane.
   4. Obrazki powinny zostać opatrzone stosowną licencją.
   5. W tworzonych galeriach obrazki należy ustawić w sposób chronologiczny.
  1. Treści nie spełniające wymogów określonych regulaminem mogą zostać usunięte.
  2. Dodawane gify powinny mieć odpowiednią nazwę: <kto jest na obrazku i co robi> GIF.gif. Każdy źle nazwany gif zostanie usunięty. Znowu, czepianie się nazewnictwa.

  §4 Czat

  1. Czat jest miejscem spotkań społeczności Wiki.
  2. Na czacie obowiązują zasady dobrego wychowania oraz netykiety, zabronione są zachowania wulgarne i obraźliwe, spam oraz flood.
  3. Nadzór nad czatem sprawują Moderatorzy pod zarządem Szefa ModTeamu Nie mamy już kogoś takiego., którzy za stwierdzone naruszenia zasad mogą wyprosić lub zablokować dostęp do czatu użytkownikom niestosującym się do zasad.Masło maślane - powtórzenia.
  4. Tryb udzielania kar powinien być adekwatny do przewinienia i surowo weryfikowany przez Szefa ModTeamu oraz Radę.Tym oto punktem związujemy sobie ręce. Nie można kogoś zablokować, póki wszyscy się nie zgodzą? Zaiste prawilnie...
  5. W przypadku nieobecności moderatorów - porządku na czacie pilnują Administratorzy i Biurokraci. Biurokraci nie mają takich uprawnień, chyba, że mają uprawnienia admina.
  6. Szef ModTeamu podlega bezpośrednio pod władzę Rady, jednocześnie pozostając jej członkiem w sprawach pozostałych. Usunąć to.

  §5 Tryby postępowania administracyjnego To nie są zasady, a to tylko one powinny się znajdować w regulaminie. Usunąć to.

  1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastosowane mogą zostać środki karne w formie upomnienia, blokady lub blokady permanentnej, w zależności od wagi naruszenia.
   1. Upomnienie słowne – jest wpisem na tablicy użytkownika, który naruszył regulamin, z uwzględnieniem złamanego przepisu. Upomnienie może zostać zastosowane przez użytkowników o funkcji Patrolujący, Administrator oraz Biurokrata.
   2. Blokada tymczasowa – jest czasowym zablokowaniem konta użytkownika, uniemożliwiającym mu dokonywanie edycji oraz korzystanie z czatu w czasie blokady. Blokada może zostać nałożona przez użytkowników sprawujących funkcje Administratora lub Biurokraty.
   3. Blokada permanentna – jest całkowitym wykluczeniem użytkownika ze społeczności, nakładanym wyłącznie przez Radę Administracyjną po wspólnej decyzji.
  2. W przypadku nałożenia jakiejkolwiek kary użytkownikowi przysługuje środek odwoławczy.
   1. W przypadku decyzji Patrolującego – w postaci zaskarżenia decyzji do Administratora lub Biurokraty
   2. W przypadku decyzji Administratora – w postaci zaskarżenia decyzji do Biurokraty
   3. W przypadku decyzji Biurokraty – w postaci zaskarżenia decyzji do Rady Administracyjnej
   4. W przypadku decyzji Rady Administracyjnej – w postaci odwołania od decyzji i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
  3. W każdym przypadku odwołania się od kary – wyższa instancja ma obowiązek raz jeszcze rozpatrzyć okoliczności i udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.
  4. Każdy przedstawiciel administracji ma obowiązek zbadać przypadki naruszeń zgłoszonych przez uczestników społeczności.

  §6 Środki karne, uprawnienia i obowiązki wydaje mi się, że to też nie są zasady

  Poza tym, określając sposób przyznawania kar, sami związujemy sobie ręce.

  1. Sytuacje stosowania środków karnych
   1. Kara upomnienia stosowana jest w lekkich naruszeniach regulaminu, dotyczących edycji. Kara upomnienia nie powinna być stosowana w przypadku naruszenia nieumyślnego, np. literówki, błędy interpunkcyjne; o ile nie istnieje uzasadnienie, że naruszenie zostało dokonane z premedytacją.
   2. Kara blokady od 24 do 72 godzin stosowana jest w przypadku, gdy zastosowane kilkukrotnie upomnienie nie przynosi skutku.
   3. Kara blokady od 3 do 14 dni stosowana jest w przypadkach, gdy użytkownik uporczywie ignoruje zasady edycji lub w sposób rażący naruszył regulamin.
   4. Jeśli użytkownik został ukarany więcej niż dwa razy – Administrator nakładający karę może złożyć wniosek do Rady o nałożenie stałej blokady, zaś Rada ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie przed upływem blokady czasowej. Administrator może złożyć wniosek do Rady niezwłocznie w przypadku ciężkiego naruszenia.
   5. Blokada stała nakładana jest bez konsultacji z Radą w przypadku użytkowników o nicku niezgodnym z regulaminem, przy czym blokadę należy zdjąć w momencie kiedy nick zostanie zmieniony. Dokonuje się tego na wniosek użytkownika.
  2. Rada ma obowiązek uwzględniać w swoich decyzjach wypowiedzi ze strony społeczności.
  3. Kara nałożona za obrazę administratora powinna zostać obiektywnie zweryfikowana przez innego administratora w zakresie długości jej trwania i zasadności.
  4. Każdorazowe nałożenie kary powinno zostać zakończone informacją na tablicy gracza, którego kara dotyczy. W informacji zawierać powinny się: czas blokady, powód, oraz informacja o środku odwoławczym do wyższej instancji.
  5. Każda kara blokady nakładana jest na użytkownika, nie na konto. Tworzenie multikont w trakcie trwania blokady spowoduje zablokowanie takowych kont na czas równy blokadzie konta podstawowego.
  6. Rollback lub Administrator przekraczający własne uprawnienia może zostać zawieszony w obowiązkach lub pozbawiony tych uprawnień.
  7. Biurokrata przekraczający własne uprawnienia na wniosek Rady powinien podać się do dymisji oraz zrzec się uprawnień.

  §7 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego podania do publicznej wiadomości społeczności.Regulamin to zbiór zasad, nie trzeba tego pisać.
  2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem winny być rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej na drodze orzeczeń Rady.Co? Jakiego prawa? Konstytucji? Mieszamy prawo do Wiki, serio? Proponuję to usunąć, dobry admin potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji.
  3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą odbywały się w formie rozporządzeń zmieniających jego treść. Terminy obowiązywania rozporządzeń będą wskazywane każdorazowo w rozporządzeniu, nie będzie to jednak termin krótszy niż 7 dni.To też usunąć. Regulamin powinien być zwięzły, a nie takie "nie wiadomo co".
    Wczytuję edytor...
  • Od razu się przyznam do dwóch rzeczy: Pierwsza to to, że to ja napisałam nowy regulamin. Po drugie - wzorowałam się na MLP Wiki pisząc go, za zgodą biurokratki.

   Zaczynając: 1."Czy publikowanie treści na forum lub czasie to nie jest "dokonywanie edycji"? No i jak można inaczej korzystać z Wiki, jak nie dokonując edycji?" Z Wiki można korzystać na wiele sposobów, np tylko pisząc na czacie, tam edycji nie dokonujemy. Regulaminu jednak musimy przestrzegać.

   2."Poproszę link do zasad kultury ;p A na serio: zastąpiłabym to "w sposób kulturalny i z szacunkiem". Albo całkiem to bym usunęła, bo regulamin to zbiór zasad, nie ma określać zachowania." Ja nie jestem za usunięciem, jednak za zmianą tak. :)

   3."Co to znaczy "merytoryczne"? Merytoryczny - dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej źródło; synonimy słowa "merytoryczny": konkretny, konstruktywny, logiczny, mądry, odpowiedzialny, określony, poważny... źródło. To słowo mi to w ogóle nie pasuje." Admini mają robić mądre, pożyteczne edycje, pomagające całej Wiki. Fajnie też, jak dają dobry przykład innym. Dla mnie to słowo ma sens, ponieważ są logiczne edycje, mądre, czyli takie jakie powinny być i powinni dodawać admini.

   4.""Za wyjątkiem"? Po pierwsze: "z wyjątkiem", po drugie, to brzmi tak jakby kontroli nie podlegało zachowanie osób posiadających uprawnienia".

   Hhh..oczywiście admini są zobowiązani przestrzegać regulaminu najbardziej na Wiki. Nie pamiętam jednak co miałam w tym podpunkcie na myśli...:/

   5."Chwileczkę zaraz... Wciąż jesteśmy w postanowieniach ogólnych? Dlaczego taki punkt odnosi się do postanowień ogólnych?" Dlaczego nie ?

   6." Jak wyżej. To do postanowień ogólnych? Ponadto ta strona to "regulamin" - powinna określać zasady, a ten punkt wygląda jak jakiś poradnik/instrukcja/sposób postępowania. No i nie mamy już rady." Taką rolę mają mniej więcej postanowienia ogólne moim zdaniem...

   7."Dlaczego to jest zapisane kursywą?" Do poprawy.

   8."Dlaczego? A jak ktoś chce coś takiego dodać na profil?" To bardzo zły pomysł mieszać oficjalną Wiki z obrazkami fanowskimi. Dlatego uważam za pożyteczne takie Wikie jak "Fanowska". Poza tym - takie fanowskie obrazki bardzo zaśmieciłyby naszą Wiki...

   9."Jak dla mnie to zdanie już jest niepoprawne gramatycznie. "Zachowaniem dbałości o poprawność?"" i "Jak to "uzasadnionych"? Trzeba się spowiadać administratorowi? "Tu napisałem po angielsku, dlatego, że jeszcze nie przetłumaczyli na" "Dobre, po polskie" Na niektórych Wikiach nie akceptują pisania w innym języka niż owa Wiki jest. Np, nowy ostatnio edytor na Wiki, zamiast po angielsku pisać, dał na profil swój opis po polsku. Dostosował się prawidłowo do naszej Wiki i przede wszystkim społeczności. Społeczność tego oczekuje - dostosowania się do niej.

   10."Jak "uzasadnione"? Znów trzeba się spowiadać adminowi? "Chcę opublikować wpis na blogu, dlatego, że...", Bez uzasadnienia dodałabyś blog o...kucykach tu ? W wyjaśnieniu mogłoby być, że user, chce porównać któryś z bohaterów MLP do FiF.

   11."To jest niezgodne z prawem? " W Polsce pornografia jest legalna, przestępstwem jest jednak publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Sądzę, że nie każdy na Wiki o dwóch przyrodnich braciach, chce oglądać w przesłanych obrazkach pornografię...

   12."Jak uzasadnione? Znów trzeba iść do admina, jak się chce stronę utwożyć? W ten sposób związujemy edytorom ręce., " Nie chodzi o spowiadanie się adminom ;_; Jeżeli tworzy się nową stronę - to przede wszystkim dlaczego? Np dlatego, że pojawiła się nowa postać i to jest uzasadnienie. Nie trzeba tego nigdzie pisać. Admin chce wytłumaczenia wtedy, kiedy user dodaje stronę, która mało co związana jest z tematem owej Wiki.

   13."No to chyba oczywiste?" Wcześniej pytałaś, czy pornografia jest dozwolona :p

   14.".To jak będzie krótka, to już nie będzie artykułem? Na wielu wikiach jest wręcz zalecane tworzenie zalążków, ażeby potem je rozbudować! Nikt nie tworzy od razu genialnych i długich artykułów."' Za krótki artykuł nie nadaje się na artykuł. Poza tym - FiF się skończyło, artykuły są w rozbudowie jeszcze. Innie Wikie potrzebują artykułów, bo ich serial jeszcze trwa, bądź mają na serio mało informacji na Wiki. Jeszcze jedno - kto tworzy dobre artykuły to user ten zapowiada się dobrze i nie podpada administratorom.

   15."Że co, że jak?" Czyli prawdziwe cytaty,nie zmyślone.

   16."A jak nie to co? A jak ktoś chce na profil coś dodać? A jak ktoś będzie tworzył strony podkładających głos? To już nie może dodać zdjęcia?" Serio chcesz na Wiki zdjęcia, np pokemonów, Barbie czy nw czego? Zaśmiecałoby to Wiki ! Strony podkładających głos to co innego. Aktorów dubbingujących postacie można dodawać.

   17."Nie znoszę narzucana nazewnictwa obrazów. No ale niby wiele Wiki tak robi, więc nie powinnam się czepiać. Ale to już powinno być w sekcji "grafiki" uwzględnione, a nie w sekcji "edycje". I co oznacza, że obrazek powinien być sensownie opisany? Trzeba dodawać opis przy wgrywaniu?" Ja wręcz uważam, że to bardzo jest przydatne. Nie dość ,zę wygląda to estetycznie i dobrze świadczy o Wiki, ale i również o społeczności i pilnującej porządku administracji. Wolisz mieć łądnie nazwane pliki, czy fwfafasg.png ? Może trochę za skomplikowany ten opis. Edycje to również dodawanie obrazków, jednak można to dodać do sekcji Grafiki. "Powinien", nie "musi" ;) Opis wolisz taki: "leżą" czy taki "Fineasz z Ferbem leżą na kanapie"?

   18."A gdzieś wyżej był punkt, że można publikować tylko oficjalne treści - regulamin nie może sam sobie zaprzeczać." Hhh..tutaj luka w regulaminie. Albo zdecydujemy się aby całkowicie zakazać fanartów, albo zostawimy rozwiązanie takie, by dać limit. Ja jestem za całkowitym zakazem, od fanartów są fanowskie Wiki.

   19. Z czatem się wszystkim zgadzam. Pozmieniać informacje.

   20."Masło maślane." Dodajesz plik, potem stwierdzasz "A niee po co". Plik tak sobie leży i nikt go nie pamięta już...można inaczej sformułować tę zasadę.

   21."To nie są zasady, a to tylko one powinny się znajdować w regulaminie. Usunąć to." Można dodać do strony "Administratorzy" jako informację dla nowych adminów.

   22."wydaje mi się, że to też nie są zasady Poza tym, określając sposób przyznawania kar, sami związujemy sobie ręce." Pisałam go głownie dla administratorów. Napisałam te karym by nie było sprzeczek. Ktoś złamie regulamin w jakiś sposób dostanie kare na 2 tyg. Ktoś inny natomiast również zrobi to samo, a dostanie karę na miesiąc. Wniosek? Jakiś spis jakie dawać blokady musi być moim zdanie, by to takich sytuacji nie doszło.

   23.Postanowienia końcowe - To ok.

   Trochę dziwne, że dopiero teraz chcesz zmienić regulamin, jak i tak nikt na Wiki praktycznie już nie wchodzi ;/

     Wczytuję edytor...
  • 1. Mimo wszystko uważam, że jest to za bardzo zawiłe. Wystarczyłoby "Użytkownik dołączając do tej Wiki akceptuje jego postanowienia w całości." To "a w szczególności dokonując edycji lub publikując treści na forum lub czacie" strasznie dziwnie brzmi :/

   2. Okej, więc to zmienimy :)

   3. Ale czy naprawdę musimy wszystkie punkty tak rozwijać i "zawijać". Według mnie regulamin powinien być zwięzły i krótki. Proponowałabym zmienić ten punkt na: Użytkownicy pełniący określone funkcje są zobowiązani pilnować porządku na Wiki i pomagać nowym użytkownikom." Krótko, zwięźle, treściwie, zrozumiale i na temat ;p

   4. Więc proponuję usunąć ten punkt. Gdybyśmy w poprzednim zawarli "pilnowanie porządku na Wiki" jasne by było, że dotyczyłoby to także pilnowania przestrzegania regulaminu.

   5. Postanowienia ogólne to raczej takie streszczenie zasad postępowania na wiki. Ten punkt nie wiem jak określić. Może na koniec dać jakieś "inne postanowienia"? Nie wiem...

   6. Ja bym to całkiem usunęła. Admini wiedzą kiedy ktoś zasłużył na uprawnienia - kiedy trzeba kogoś powołać. No i nie mamy już Rady. Ponadto ten punkt jest strasznie zawiły. A jeśli chodzi o dział/sekcję (nie wiem jak to określić), nie dawałabym tego do "postanowień ogólnych" tylko do uprawnień.

   7. Ok.

   8. To by oznaczało, że musimy pousuwać strony takie jak ta. Ponadto tam niżej jest punkt o dodawaniu fanartów i on temu punktowi zaprzecza. Zresztą jak ktoś chce dodać jakiś obrazek na profil nie związany z fif, to regulamin mu tego zabrania.

   9. Ale to brzmi tak, jakby przed opublikowaniem czegoś po angielsku trzeba było mówić administratorowi. No i przecież w odcinkach podajemy też angielskie tytuły. Punkt nie jest zły, bo przecież jakby ktoś dodał stronę w języku angielskim usunęlibyśmy ją, to oczywiste (chociaż wątpię by ktoś zamierzał takie strony tworzyć). Ale przydałoby się to jakoś inaczej sformułować. Może: "Artykuły tworzymy w języku polskim, zachowując przy tym poprawność językową". Tylko, że słowo "język" będzie się powtarzać, to może: "artykuły tworzymy po polsku".

   10. Ale to znów brzmi tak, jakby przed publikowaniem bloga trzeba było pytać admina czy można o takiej tematyce blog napisać. Dlaczego po prostu nie możemy napisać: "Treści publikowane na blogach czy forum powinny być zgodne z tematyką naszej Wiki. Do rozmów na inne tematy służy czat."

   11. Nie o to chodzi. Chodzi o sformułowanie tego punktu. Zamiast "Całkowicie zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem, w tym treści pornograficznych, lub zawierających elementy nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej; namawiające do popełnienia przestępstwa lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące kogokolwiek." Proponuję: "Całkowicie zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, lub zawierających elementy nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej; namawiające do popełnienia przestępstwa lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące kogokolwiek." To według mnie wystarczy. "niezgodnych z prawem" to "niezgodnych z prawem", po co pisać "w tym"?

   12. No to po co ten punkt?

   13. Nie o to pytałam. Pytałam dlaczego napisałaś "niezgodne z prawem w tym". Chodziło o to, po co takie rzeczy wyszczególniać? Może źle sformułowałam pytanie. Mimo wszystko nadal podtrzymuję fakt, że oczywistą rzeczą jest, że nie tworzy się pustych stron. Można to równie dobrze uznać za spam/zaśmiecanie wiki.

   14. W tym wypadku musiałybyśmy usunąć wszystkie zalążki na tej wiki i zablokować tych, którzy je utworzyli.

   15. W takim razie uważam, że to również oczywiste - cytat to cytat. Jest taki powód blokady "wypisywanie bzdur na stronach", albo "wandalizm" - to wystarczy. Uważam, że ten punkt jest całkowicie zbędny.

   16. Przekonałaś mnie xD

   17. Okej, zostańmy przy tym punkcie ;p

   18. Całkowity zakaz zmuszałby nas do kasowania dodanych już fanartów jak ta galeria, do której link dałam powyżej. Ja uważam, że fanarty nie są niczym złym jak dodaje się je na profil w rozsądnej liczbie.

   19. Właśnie z tym masłem chodziło mi o budowę zdania xD "Dodane obrazki powinny zostać wykorzystane w artykułach po ich dodaniu." Wystarczy usunąć pierwsze słowo i będzie git ;p

   20. To dobry plan :)

   21. "Ktoś złamie regulamin w jakiś sposób dostanie kare na 2 tyg. Ktoś inny natomiast również zrobi to samo, a dostanie karę na miesiąc. Wniosek? Jakiś spis jakie dawać blokady musi być moim zdanie, by to takich sytuacji nie doszło." Właśnie nie. Może dochodzić do takich sytuacji. Przykładowo: ktoś usunie treść jednej strony - może dostać ostrzeżenie. A ktoś inny będzie masowo usuwał treści stron i dajmy na to usunie 30. Temu też dać ostrzeżenie, bo zrobił to samo co pierwszy użytkownik? Raczej nie, takiemu trzeba dać blokadę na zawsze, bo wiadomo, że nie zrobił takich edycji przez przypadek, tylko celowo usuwał strony, a jak byśmy dali takiemu blokadę na określony czas, po jej wygaśnięciu mógłby robić to samo. Dlatego uważam, że nie powinniśmy mieć konkretnych kryteriów, bo sami sobie tym związujemy ręce. Sami powinniśmy decydować o długości blokady.


   "Trochę dziwne, że dopiero teraz chcesz zmienić regulamin, jak i tak nikt na Wiki praktycznie już nie wchodzi ;/ " Wcześniej wydawało mi się, że nie wymaga on poprawek. Dlaczego postanowiłam teraz go przeanalizować? To bardzo zabawna historia, ale opowiem ci ją przy najbliższej okazji na czacie xD

     Wczytuję edytor...
  • Musimy obgadać to gdzieś na spokojnie bo za dużo tego jest xD Co powiesz żebyśmy się umówiły na czacie/gg, o któreś tam godzinie ?

     Wczytuję edytor...
  • Mogę wejść na czat nawet teraz, jeśli jesteś aktywna ;)

     Wczytuję edytor...
  • Dziś za bardzo nie mogę, ale nie wiem kiedy Ty będziesz..xd w jakimś konkretnym dniu trzeba się zmówić.

     Wczytuję edytor...
  • Nie lubię się umawiać, bo zawsze coś może w ostatniej chwili wypaść :/ Powiedz mi po prostu kiedy będziesz w najbliższym czasie aktywna, a ja się dostosuję (jakby mi coś wypadło to cb powiadomię). Jak coś to możemy się na czacie mlp spotkać, bo wiem, że tam najczęściej bywasz - jak Cię przy najbliższej okazji tam zobaczę, to wpadnę ;)

     Wczytuję edytor...
  • Użytkownik Fandomu
     Wczytuję edytor...
Daj okejkę tej wiadomości
Przyznano okejkę tej wiadomości!
Zobacz kto dał okejkę tej wiadomości
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.